Denne siden stenges fra og med midten av februar 2017. Chubbs kan etter den tid bestilles direkte av Risør For og Utstyr. Mail: rfu@live.no Mob: 48097317 

Årsaken er ny jobb som krever at jeg ikke lenger kan være så tilgjengelig for nettbutikken som det kreves at man er. 

 ChubbsBars_logo_newtag_o_721